PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TVARKA

 1. Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai:
  Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, turi pateikti Pardavėjui raštišką prašymą, kuriame turi nurodyti užsakymo numerį ir grąžintinos prekės pavadinimą, prekės trūkumus ir Pirkėjo pasirinktą vieną iš toliau nurodytų reikalavimų, t.y. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke; atitinkamai sumažinti prekės kainą; per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu, Pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus pašalino pats Pirkėjas ar trečiųjų asmenų padedamas; vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
  Prie prašymo Pirkėjas privalo pridėti prekės pirkimą–pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą. Nepateikus prekės pirkimo-pardavimo iš Pardavėjo patvirtinančio dokumento – Pirkėjo reikalavimai nėra vykdomi.
  Pardavėjas, gavęs raštišką Pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Pirkėjo prašymo gavimo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
  Jeigu Pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.
 2. Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas:
  Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių gavimo dienos pakeisti ją analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo preke. Jeigu keičiant prekę susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
  Šiuo atveju Pirkėjas Pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo savo pageidavimą. Prie prašymo Pirkėjas privalo pridėti prekės pirkimą–pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą. Nepateikus prekės pirkimo-pardavimo iš Pardavėjo patvirtinančio dokumento – Pirkėjo reikalavimai nėra vykdomi.
  Pirkėjas šia teise gali pasinaudoti tik tada jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimo, kuris buvo būtinas norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti prekės išvaizdos pakeitimu.
  Tuo atveju jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių gavimo dienos grąžinti prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.
 3. Maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai:
  Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės maisto prekę, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, o taip pat tuo atveju jeigu Pirkėjui buvo parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs, turi pateikti Pardavėjui raštišką prašymą, kuriame turi nurodyti užsakymo numerį ir grąžintinos prekės pavadinimą, prekės trūkumus ir Pirkėjo pasirinktą vieną iš toliau nurodytų reikalavimų, t.y. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę; atitinkamai sumažinti kainą; grąžinti prekę Pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
  Prie prašymo Pirkėjas privalo pridėti prekės pirkimą–pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą. Nepateikus prekės pirkimo-pardavimo iš Pardavėjo patvirtinančio dokumento – Pirkėjo reikalavimai nėra vykdomi.
  Pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Pirkėjo prašymo gavimo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
  Jeigu Pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.
 4. Prekių grąžinimo ir keitimo vieta:
  Dėl prekių keitimo ar grąžinimo prašome kreiptis telefonu 861854668 arba el. paštu info@raipa.lt. Susiderinus vietą ir laiką, prekę bus galima pasikeisti arba grąžinti naudojantis kurjerio paslaugomis.